کنفرانس سازه و فولاد- اخبار کنفرانس
معرفی ریاست کمیته انتخاب چهره برجسته فولادی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۶ | 
به گزارش روابط عمومی کنفرانس سازه و فولاد، با تصمیم هیات رئیسه کنفرانس جناب آقای دکتر علی‌اکبر آقاکوچک، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، به سمت ریاست کمیته انتخاب چهره برجسته فولادی کشور منصوب گردیدند.
نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس سازه و فولاد:
http://isssconf.ir/find.php?item=1.55.329.fa
برگشت به اصل مطلب